Technika zvárania s pridanou hodnotou

Je to len hra s číslami

Nemôžete riadiť to, čo nedokážete odmerať. Preto tým VAE predstavuje neoceniteľný zdroj. Vždy keď ho zavolajú do výroby, používa trojfázový postup založený na údajoch. 

Vyhodnotenie produktivity

Analyzujeme celý výrobný proces, od materiálu po dodanie, alebo študujeme jedno stanovište alebo process.

 

Analýza ziskovosti

VAE tým pripraví kompletné technické hodnotenie, zahrnujúce detailný návrh zlepšenia pre zvýšenie produktivity a ziskovosti. Návrh môže obsahovať radu malých zmien, alebo rozsiahle realizácie ako nové postupy alebo strojné zariaden

 

Implementácia riešenia

Nakoniec návrh riešenia predstavíme vám, zákazníkovm. VAE tým spolu s vami vytvorí plan ako so zmenami zoznámiť vašich zamestnancov. Tým s vámi môže prejsť i postup objednávania nového prídavného materiálu a zariadení.

x

x

Loading..