Technika zvárania s pridanou hodnotou

Čo môžete očakávať od techniky zvárania s pridanou hodnotou VAE.

Kliknite na prípadové štúdiu nižšie a budete mať predstavu aké výhody Vám prinesie VAE tým u Vás.

Zákazník:

GKN Wheels, Dánsko

Kľúčový výrobok:

Koleso pre dialničné aplikácie

 

Kľúčový výrobok:

Kolesá se zvárajú metódami MAG alebo SAW za použitia dvoch robotických GMAW staníc, ktoré se skladajú z piatichi zváracích robotov a dvoch poloautomatických SAW staníc, podľa typu, konštrukcie a objemu výroby.  

Úloha pre VAE tým:

Cieľom spoločnosti ESAB bolo zvýšiť produktivitu piatich zváracích robotov. Úspechom by pre nás bolo, keby stroj dosiahol minimálnu rychlosť zvárania 1,0 m/min, a vyrobil tak kútový zvar so zaoblením úkosu s veľkosťou cca 5 mm.  

Riešenie:

Najvyššia produktivita sa dosiahla pri použití dvoch chopperov Origo™Mig 6502c s OK AristoRod™ a OK Tubrod s priemerom 1,6 cm. Pretože u väčšiny zváraných kolies bolo treba sledovať spoje, potrebovali jsme nájsť systém sledovania, ktorý by umožňoval sledovať zvar bez použitia rozkyvu. Aby sme splnili požiadavky GKN na kvalitu, použili sme metódu tandemového zvárania spolu so systémom laserového sledovania zvaru. 

 

Výsledky

Zavedením tejto metódy pomohol ESAB zvýšiť rýchlosť zvárania z 0,5 na 1,0 m/min, tj. z 9 na 16 km/h. Ďalší súvisiace zvýšenie produktivity a ziskovosti:

  • • Celkové navýšenie zváracej kapacity u piatich robotov o 30 %. 

    • Potenciálna výrobna kapacita: 52 800 kolies za rok naviac.

    • Pokiaľ by navýšenie výrobnej kapacity GKN viedlo k predeju 37 500 kolies navyše, bola by celková doba návratnosti investície kratšia   ako 5 mesiacov.

x

x

Loading..