This site uses cookies and other tracking technologies to provide you with our services, enhance the performance and functionality of our services, analyze the use of our products and services, and assist with our advertising and marketing efforts.

Policy Pravidlá cookie   Ochrana osobných údajov

Distribútori a Servisné strediská

Distribútori

AG NÁRADIE - AGRODEAL s.r.o.

Bulharská 37/2
917 00 Trnava

Telefón: 033/5531 501-5

E-mailová adresa: agrodeal@agrodeal.sk

ds - Wash s.r.o.

Löfflerova 3
040 01 Košice

Telefón: 055/6336 979

E-mailová adresa: dswash@dswash.sk

GOBAKO s.r.o.

Holubyho 12
043 27 Košice

Telefón: 055/6770 319

E-mailová adresa: gobako@gobako.sk

HTG s.r.o.

Zátišie 2
831 03 Bratislava

Telefón: 02/54775286

E-mailová adresa: info@htg.sk

Ladislav Krátky - Zvarmat

Košovská cesta 21
971 01 Prievidza

Telefón: 046/5423 813

E-mailová adresa: zvarmat@lkweld.sk

M5 - trade s.r.o.

Júrska cesta 6A/5544
934 01 Levice

Telefón: 036/6313 381-3

E-mailová adresa: m5trade@m5trade.sk

Predajňa Technik MT

Jesenského 14
036 01 Martin

Telefón: 043/ 4444 441

E-mailová adresa: technikmt@bbtrade.sk

Predajňa Technik PP

Teplická 4
058 01 Poprad

Telefón: 052/7723 263

E-mailová adresa: technikpp@bbtrade.sk

Predajňa Technik RK

Bystrická cesta 1
034 01 Ružomberok

Telefón: 044/4353 436

E-mailová adresa: technikrk@bbtrade.sk

Predajňa Technik ZA

Predmestská 40
010 01 Žilina

Telefón: 041/562 4559

E-mailová adresa: technikza@bbtrade.sk

Slovakia Trend Export - Import s. r. o.

Michalská 67
073 01 Sobrance

Telefón: 056/6523 195-7

E-mailová adresa: david.pallai@slovakia-trend.sk

Strojzvar BaP spol. s.r.o.

Nevädzova 3
040 01 Košice

Telefón: 055/7895 608

E-mailová adresa: obchod@strojzvar.sk

Zvarmat s.r.o.

Brezenská 8
977 01 Brezno

Telefón: 048/6113001

E-mailová adresa: zvarmat@zvarmat.sk

Servisné strediská

AG NÁRADIE - AGRODEAL s.r.o.

Bulharská 37/2
917 00 Trnava

Telefón: 033/5531 501-5

E-mailová adresa: agrodeal@agrodeal.sk

ds - Wash s.r.o.

Löfflerova 3
040 01 Košice

Telefón: 055/6336 979

E-mailová adresa: dswash@dswash.sk

GOBAKO s.r.o.

Holubyho 12
043 27 Košice

Telefón: 055/6770 319

E-mailová adresa: gobako@gobako.sk

HTG s.r.o.

Zátišie 2
831 03 Bratislava

Telefón: 02/54775286

E-mailová adresa: info@htg.sk

Ladislav Krátky - Zvarmat

Košovská cesta 21
971 01 Prievidza

Telefón: 046/5423 813

E-mailová adresa: zvarmat@lkweld.sk

M5 - trade s.r.o.

Júrska cesta 6A/5544
934 01 Levice

Telefón: 036/6313 381-3

E-mailová adresa: m5trade@m5trade.sk

Predajňa Technik MT

Jesenského 14
036 01 Martin

Telefón: 043/ 4444 441

E-mailová adresa: technikmt@bbtrade.sk

Predajňa Technik PP

Teplická 4
058 01 Poprad

Telefón: 052/7723 263

E-mailová adresa: technikpp@bbtrade.sk

Predajňa Technik RK

Bystrická cesta 1
034 01 Ružomberok

Telefón: 044/4353 436

E-mailová adresa: technikrk@bbtrade.sk

Predajňa Technik ZA

Predmestská 40
010 01 Žilina

Telefón: 041/562 4559

E-mailová adresa: technikza@bbtrade.sk

Slovakia Trend Export - Import s. r. o.

Michalská 67
073 01 Sobrance

Telefón: 056/6523 195-7

E-mailová adresa: david.pallai@slovakia-trend.sk

Strojzvar BaP spol. s.r.o.

Nevädzova 3
040 01 Košice

Telefón: 055/7895 608

E-mailová adresa: obchod@strojzvar.sk

Zvarmat s.r.o.

Brezenská 8
977 01 Brezno

Telefón: 048/6113001

E-mailová adresa: zvarmat@zvarmat.sk

x
x

x

Loading..