This site uses cookies and other tracking technologies to provide you with our services, enhance the performance and functionality of our services, analyze the use of our products and services, and assist with our advertising and marketing efforts.

Policy Pravidlá cookie   Ochrana osobných údajov

Predchádzajúci Nasledujúci

ESAB

OK Flux 10.62

OK Flux 10.62

Schválenia

Drôt Spoločnosť
OK Autrod 13.49 -
OK Autrod 13.21 -
OK Autrod 12.40 -
OK Autrod 13.27 ABS
OK Autrod 13.27 BV
OK Autrod 13.27 CE
OK Autrod 13.27 DB
OK Autrod 13.27 DNV
OK Autrod 13.27 GL
OK Autrod 13.27 LR
OK Autrod 13.27 VdTÜV
OK Autrod 13.27 RINA
OK Autrod 13.27 RS
OK Autrod 12.24 CE
OK Autrod 12.24 VdTÜV
OK Tubrod 15.27S ABS
OK Tubrod 15.27S CE
OK Tubrod 15.27S DNV
OK Tubrod 15.27S GL
OK Tubrod 15.27S LR
OK Autrod 13.20 SC CE
OK Autrod 13.20 SC VdTÜV
OK Autrod 13.10 SC CE
OK Autrod 13.10 SC DB
OK Autrod 13.10 SC VdTÜV
OK Autrod 13.24 ABS
OK Autrod 13.24 BV
OK Autrod 13.24 CE
OK Autrod 13.24 LR
OK Autrod 13.24 DNV
OK Autrod 13.24 GL
OK Autrod 13.43 ABS
OK Autrod 13.43 BV
OK Autrod 13.43 CE
OK Autrod 13.43 DNV
OK Autrod 13.43 GL
OK Autrod 13.43 LR
OK Autrod 12.34 ABS
OK Autrod 12.34 BV
OK Autrod 12.34 DNV
OK Autrod 12.34 GL
OK Autrod 12.34 LR
OK Autrod 12.32 ABS
OK Autrod 12.32 BV
OK Autrod 12.32 CE
OK Autrod 12.32 DB
OK Autrod 12.32 DNV
OK Autrod 12.32 GL
OK Autrod 12.32 LR
OK Autrod 12.32 VdTÜV
OK Autrod 12.32 RINA
OK Autrod 12.32 RS
OK Autrod 12.22 ABS
OK Autrod 12.22 BV
OK Autrod 12.22 CE
OK Autrod 12.22 DB
OK Autrod 12.22 DNV
OK Autrod 12.22 GL
OK Autrod 12.22 LR
OK Autrod 12.22 VdTÜV

Klasifikácie

AWS - stav po tepelnom spracovanízvarení AWS - stav po zvarení AWS/EN/ISO Drôt EN - po zvarení
A5.23: F8P15-ENi3-Ni3 A5.23: F8A15-ENi3-Ni3 A5.23:ENi3/ 14171-A:S2Ni3 OK Autrod 13.49 14171-A: S 46 8 FB S2Ni3
A5.23: F7P8-ENi1-Ni1 A5.23: F7A6-ENi1-Ni1 A5.23:ENi1/ 14171-A:S2Ni1 OK Autrod 13.21 14171-A: S 42 4 FB S2Ni1
A5.17: F7P6-EH14 A5.17: F7A6-EH14 A5.17:EH14/ 14171-A:S4 OK Autrod 12.40 14171-A: S 50 4 FB S4
A5.23: F9P8-EA3-A3 A5.23: F9A8-EA3-A3 A5.23:EA3/ 24598-B:SU 4M3 OK Autrod 12.44 -
A5.17: F6P8-EM12K A5.17: F7A8-EM12K A5.17:EM12K/ 14171-A:S2Si OK Autrod 12.22 14171-A: S 38 5 FB S2Si
A5.23: F7P10-ENi2-Ni2 A5.23: F7A10-ENi2-Ni2 A5.23:ENi2/ 14171-A:S2Ni2 OK Autrod 13.27 14171-A: S 46 7 FB S2Ni2
A5.23: F8P6-EA4-A4 A5.23: F8A6-EA4-A4 A5.23:EA4/ 14171-A:S3Mo; 24598-A:S S MnMo OK Autrod 12.34 14171-A: S 50 4 FB S3Mo
- A5.23: F9A8-EG-G A5.23:EG/ 26304-A:S3Ni1,5CrMo OK Autrod 13.44 26304-A: S 62 5 FB S3Ni1,5CrMo
- - - OK Tubrod 15.27S -
A5.23: F8P8-ENi6-Ni6 A5.23: F8A10-ENi6-Ni6 A5.23:ENi6/ 14171-A:S3Ni1Mo0,2 OK Autrod 13.24 14171-A: S 50 6 FB S3Ni1Mo0.2
A5.23: F9P8-EG-F3 A5.23: F10A8-EG-F3 (AC) A5.23:EG/ 14171-A:S3Ni1Mo; 26304-A:S3Ni1Mo; 26304-B:(SUN2M2) OK Autrod 13.40 26304-A: S 62 6 FB S3Ni1Mo (AC)
A5.23: F11P8-EG-G A5.23: F11A8-EG-G A5.23:EG/ 26304-A:S3Ni2,5CrMo; 26304-B:(SUN4C1M3) OK Autrod 13.43 26304-A: S 69 6 FB S3Ni2,5CrMo
A5.23: F8P2-EB3R-B3 - A5.23:EB3R/ 24598-A:S S CrMo2 OK Autrod 13.20 SC -
A5.23: F8P2-EB2R-B2 - A5.23:EB2R/ 24598-A:S S CrMo1 OK Autrod 13.10 SC -
A5.17: F7P8-EH12K A5.17: F7A8-EH12K A5.17:EH12K/ 14171-A:S3Si OK Autrod 12.32 14171-A: S 46 6 FB S3Si
A5.23: F8P6-EA2-A2 A5.23: F8A6-EA2-A2 A5.23:EA2/ 14171-A:S2Mo; 24598-A:S S Mo OK Autrod 12.24 14171-A: S 46 4 FB S2Mo

Spotreba taviva

Objem taviva/1 kg (2.2 lb) drôtu DC+ Posuvná rýchlosť Prúd, A Rozmery V Objem taviva/1 kg (2.2 lb) drôtu AC
0.7 kg 55 cm/min 580 A Ø 4.0 mm 26 V -
- 55 cm/min 580 A Ø 4.0 mm 26 V 0.6 kg
1.0 kg 55 cm/min 580 A Ø 4.0 mm 30 V -
- 55 cm/min 580 A Ø 4.0 mm 30 V 0.9 kg
1.3 kg 55 cm/min 580 A Ø 4.0 mm 34 V -
- 55 cm/min 580 A Ø 4.0 mm 34 V 1.2 kg
1.6 kg 55 cm/min 580 A Ø 4.0 mm 38 V -
- 55 cm/min 580 A Ø 4.0 mm 38 V 1.4 kg

Analýza zvarového kovu

MnCaO+MgOCSiO2+TiO2CaF2SiNiAl2O3+MnO
0.95 %0.95 %0.95 %0.95 %0.95 %0.95 %0.95 %0.95 %40 %0.10 %0.10 %0.10 %0.10 %0.10 %0.10 %0.10 %0.10 %15 %25 %0.27 %0.27 %0.27 %0.27 %0.27 %0.27 %0.27 %0.27 %0.9 %0.9 %0.9 %0.9 %15 %

Typické mechanické vlastnosti

Drôt Medza klzu Pevnosť v ťahu Podmienečné vyhlásenie Predĺženie Rázová práca Skúšobná teplota pri skúške rázom Stav
OK Autrod 13.49 500 MPa 600 MPa AWS DC+ 27 % 95 J -70 °C As Welded
OK Autrod 13.49 500 MPa 600 MPa AWS DC+ 27 % 40 J -101 °C As Welded
OK Autrod 13.21 470 MPa 560 MPa AWS DC+ 28 % 195 J 20 °C As Welded
OK Autrod 13.21 470 MPa 560 MPa AWS DC+ 28 % 185 J 0 °C As Welded
OK Autrod 13.21 470 MPa 560 MPa AWS DC+ 28 % 160 J -20 °C As Welded
OK Autrod 13.21 470 MPa 560 MPa AWS DC+ 28 % 70 J -40 °C As Welded
OK Autrod 13.21 470 MPa 560 MPa AWS DC+ 28 % 60 J -51 °C As Welded
OK Autrod 12.40 530 MPa 620 MPa AWS DC+ 26 % 140 J 20 °C As Welded
OK Autrod 12.40 530 MPa 620 MPa AWS DC+ 26 % 110 J 0 °C As Welded
OK Autrod 12.40 530 MPa 620 MPa AWS DC+ 26 % 80 J -20 °C As Welded
OK Autrod 12.40 530 MPa 620 MPa AWS DC+ 26 % 50 J -40 °C As Welded
OK Autrod 12.40 530 MPa 620 MPa AWS DC+ 26 % 40 J -51 °C As Welded
OK Autrod 12.44 600 MPa 700 MPa AWS DC+ 27 % 105 J -20 °C As Welded
OK Autrod 12.44 600 MPa 700 MPa AWS DC+ 27 % 80 J -40 °C As Welded
OK Autrod 12.44 600 MPa 700 MPa AWS DC+ 27 % 65 J -50 °C As Welded
OK Autrod 12.44 600 MPa 700 MPa AWS DC+ 27 % 50 J -62 °C As Welded
OK Autrod 12.22 410 MPa 500 MPa AWS DC+ 33 % 170 J 0 °C As Welded
OK Autrod 12.22 410 MPa 500 MPa AWS DC+ 33 % 160 J -20 °C As Welded
OK Autrod 12.22 410 MPa 500 MPa AWS DC+ 33 % 90 J -40 °C As Welded
OK Autrod 12.22 410 MPa 500 MPa AWS DC+ 33 % 70 J -50 °C As Welded
OK Autrod 12.22 410 MPa 500 MPa AWS DC+ 33 % 35 J -62 °C As Welded
OK Autrod 13.27 460 MPa 570 MPa AWS DC+ 28 % 140 J -20 °C As Welded
OK Autrod 13.27 460 MPa 570 MPa AWS DC+ 28 % 110 J -40 °C As Welded
OK Autrod 13.27 460 MPa 570 MPa AWS DC+ 28 % 80 J -60 °C As Welded
OK Autrod 13.27 460 MPa 570 MPa AWS DC+ 28 % 50 J -73 °C As Welded
OK Autrod 12.32 475 MPa 560 MPa AWS DC+ 28 % 175 J 20 °C As Welded
OK Autrod 12.32 475 MPa 560 MPa AWS DC+ 28 % 150 J 0 °C As Welded
OK Autrod 12.32 475 MPa 560 MPa AWS DC+ 28 % 130 J -30 °C As Welded
OK Autrod 12.32 475 MPa 560 MPa AWS DC+ 28 % 110 J -40 °C As Welded
OK Autrod 12.32 475 MPa 560 MPa AWS DC+ 28 % 70 J -62 °C As Welded
OK Autrod 13.44 610 MPa 700 MPa AWS DC+ 22 % 95 J 0 °C As Welded
OK Autrod 13.44 610 MPa 700 MPa AWS DC+ 22 % 80 J -20 °C As Welded
OK Autrod 13.44 610 MPa 700 MPa AWS DC+ 22 % 55 J -40 °C As Welded
OK Autrod 13.44 610 MPa 700 MPa AWS DC+ 22 % 40 J -62 °C As Welded
OK Autrod 13.43 700 MPa 800 MPa AWS DC+ 21 % 100 J -20 °C As Welded
OK Autrod 13.43 700 MPa 800 MPa AWS DC+ 21 % 75 J -40 °C As Welded
OK Autrod 13.43 700 MPa 800 MPa AWS DC+ 21 % 65 J -50 °C As Welded
OK Autrod 13.43 700 MPa 800 MPa AWS DC+ 21 % 50 J -62 °C As Welded
OK Autrod 12.34 540 MPa 620 MPa AWS DC+ 24 % 170 J 20 °C As Welded
OK Autrod 12.34 540 MPa 620 MPa AWS DC+ 24 % 160 J 0 °C As Welded
OK Autrod 12.34 540 MPa 620 MPa AWS DC+ 24 % 140 J -20 °C As Welded
OK Autrod 12.34 540 MPa 620 MPa AWS DC+ 24 % 115 J -40 °C As Welded
OK Autrod 12.34 540 MPa 620 MPa AWS DC+ 24 % 45 J -51 °C As Welded
OK Autrod 12.24 500 MPa 580 MPa AWS DC+ 25 % 140 J 20 °C As Welded
OK Autrod 12.24 500 MPa 580 MPa AWS DC+ 25 % 115 J 0 °C As Welded
OK Autrod 12.24 500 MPa 580 MPa AWS DC+ 25 % 80 J -20 °C As Welded
OK Autrod 12.24 500 MPa 580 MPa AWS DC+ 25 % 60 J -40 °C As Welded
OK Autrod 12.24 500 MPa 580 MPa AWS DC+ 25 % 45 J -51 °C As Welded
OK Autrod 13.24 530 MPa 620 MPa AWS DC+ 25 % 120 J -40 °C As Welded
OK Autrod 13.24 530 MPa 620 MPa AWS DC+ 25 % 110 J -50 °C As Welded
OK Autrod 13.24 530 MPa 620 MPa AWS DC+ 25 % 70 J -60 °C As Welded
OK Autrod 13.24 530 MPa 620 MPa AWS DC+ 25 % 50 J -73 °C As Welded
OK Autrod 13.40 610 MPa 690 MPa AWS DC+ 24 % 90 J -40 °C As Welded
OK Autrod 13.40 610 MPa 690 MPa AWS DC+ 24 % 80 J -50 °C As Welded
OK Autrod 13.40 610 MPa 690 MPa AWS DC+ 24 % 50 J -62 °C As Welded
OK Autrod 13.40 620 MPa 700 MPa EN DC+ 23 % 100 J -40 °C As Welded
OK Autrod 13.40 620 MPa 700 MPa EN DC+ 23 % 80 J -50 °C As Welded
OK Autrod 13.40 620 MPa 700 MPa EN DC+ 23 % 60 J -60 °C As Welded
OK Autrod 13.40 620 MPa 700 MPa EN DC+ 23 % 50 J -62 °C As Welded

Schválenia: EN 13479; CE; 51.039.07; DB; RD 03-613-03; NAKS/HAKC; PL
Klasifikácie: S A FB 1 55 AC H5; EN ISO 14174; S A FB 1 55 AC H4 only BlockPac/moisture-protection; EN ISO 14174

Approvals are based on factory location. Please contact ESAB for more information.


Difúzmy vodík: IMPERIAL_max 5 ml H/100g weld metal (Redried flux); max 4 ml H/100g in BlockPac (moisture protection)
Hustota: nom: 1.1 kg/dm3
Index bázicity: nom: 3.2
Prenos kovu: IMPERIAL_No Silicon or Manganese alloying
Rozmery zrna: METRIC_0.2-1.6 mm (10x65 mesh)
Typ trosky: Fluoride-basic
x
×
x
x

x

Loading..