This site uses cookies and other tracking technologies to provide you with our services, enhance the performance and functionality of our services, analyze the use of our products and services, and assist with our advertising and marketing efforts.

Policy Pravidlá cookie   Ochrana osobných údajov

Predchádzajúci Nasledujúci

BOJUJEME PROTI OPOTREBENIU A ERÓZII OD ROKU 1921.

Sme lídrom v technológii navárania a vo vysokolegovaných zvarových kovoch. Stoody vytvára produkty, ktoré maximalizujú dobu prevádzkyschopnosti, predlžujú cykly životnosti a znižujú prevádzkové náklady.

  • Rozsiahly sortiment produktov Stoody obsahuje železo, nikel, kobalt, volfrám, chróm, niób a vanádiové ložiskové zliatiny.
  • Ponúkame tiež celý rad vysokolegovaných (na báze antikoru a niklu) drôtov a elektród na spájanie a naváranie ako aj plazmový transferový oblúk a prášky laserového navarovania.
  • Inovácie Stoody sú známe v prieskume/spracovaní ropy a plynu, v elektrárňach, baníctve, stavebníctve, vo výrobe ocele, koľajníc, aj v zlievarenskom a celulózovom/papierenskom priemysle.

TU KLIKNITE NA OBJAVENIE CELEJ ŠKÁLY
VÝROBKOV A RIEŠENÍ STOODY.


Objavte výrobky Stoody

x
x

x

Loading..