This site uses cookies and other tracking technologies to provide you with our services, enhance the performance and functionality of our services, analyze the use of our products and services, and assist with our advertising and marketing efforts.

Policy Pravidlá cookie   Ochrana osobných údajov

Predchádzajúci Nasledujúci

Školenia

Predchádzajúci Nasledujúci

V spoločnosti ESAB veríme, že výnimočné výsledky môžeme dosiahnuť, iba ak budeme podporovať naše produkty a služby najkvalitnejším vzdelávaním. Naše školiace programy zahŕňajú široký rozsah možností, ktoré ponúkajú príležitosť na zvýšenie vedomostí o strojových zariadeniach, bezpečných postupoch pri prevádzke a maximalizácii produktivity pri práci so strojmi. Naše ponuky kurzov kombinujú školenia vedené inštruktormi s praktickými školeniami a zahŕňajú aj programy prispôsobené pre obsluhu zariadení a pre servisných technikov. Moderné školiace priestory spoločnosti ESAB ponúkajú najlepšie vzdelávacie prostredie a využitie najmodernejšej počítačovej techniky.

 

x
x

x

Loading..