This site uses cookies and other tracking technologies to provide you with our services, enhance the performance and functionality of our services, analyze the use of our products and services, and assist with our advertising and marketing efforts.

Policy Pravidlá cookie   Ochrana osobných údajov

Predchádzajúci Nasledujúci

Vzdelávanie

Centrum poznatkov spoločnosti ESAB

Od roku 1904, keď Oscar Kjellberg vynašiel obalenú zváraciu elektródu, zohráva spoločnosť ESAB významnú úlohu pri výskume a vývoji rozšírenejších zváracích postupov, než akákoľvek iná spoločnosť.

Centrum znalostí spoločnosti ESAB obsahuje obrovské množstvo informácií pre zváračov, technikov, inšpektorov zvárania a projektových manažérov.

Úvod do kontroly zvárania

Mnoho charakteristík zvaru je možné vyhodnotiť pri kontrole zvárania. Niektoré súvisia s veľkosťou zvaru a iné sa vzťahujú na prítomnosti nespojitosti zvaru. Veľkosť zvaru môže byť extrémne dôležitá, pretože môže často súvisieť priamo spevnosťou zvaru a pridruženými vlastnosťami. Zvary nedostatočnej veľkosti nemusia vydržať záťaž, ktorej budú vystavené. Nespojitosti zvaru môžu byť tiež dôležité. Sú to nedostatky vo zvare alebo okolo neho, ktoré môžu v závislosti od svojho rozmeru a umiestnenia zabraňovať zvaru plniť kladené nároky. Väčšinou sú tieto nespojitosti, ak sú príliš veľké alebo neprijateľne umiestnené, označované ako defekty a niekedy môžu spôsobiť predčasné zlyhanie zvarového spoja ...

Mnoho charakteristík zvaru je možné vyhodnotiť pri kontrole zvárania. Niektoré súvisia s veľkosťou zvaru a iné sa vzťahujú na prítomnosti nespojitosti zvaru. Veľkosť zvaru môže byť extrémne dôležitá, pretože môže často súvisieť priamo spevnosťou zvaru a pridruženými vlastnosťami. Zvary nedostatočnej veľkosti nemusia vydržať záťaž, ktorej budú vystavené. ...

Čítajte viac

Môžem zvárať hliník s oceľou?

Otázka: Môžem zvárať hliník s oceľou metódou GMAW alebo GTAW? Odpoveď: Aj keď je možné hliník pomerne jednoducho spájať s inými kovmi lepením alebo mechanickým spájaním, pri oblúkovom zváraní hliníka s inými kovmi, ako napríklad oceľou, je potrebné použiť osobitné techniky. Pri priamom oblúkovom zváraní kovov, napríklad ocele, medi, horčíka alebo s hliníkom dochádza k vzniku veľmi krehkých kovových zlúčenín. Ak chcete zabrániť vzniku týchto krehkých zlúčenín, musíte použiť osobitné techniky vyvinuté preto, aby v priebehu procesu oblúkového zvárania oddelili druhý kov od roztaveného hliníka. Medzi dva najčastejšie používané spôsoby uľahčujúce oblúkové zváranie hliníka s oceľou patrí použitie ...

Otázka: Môžem zvárať hliník s oceľou metódou GMAW alebo GTAW? Odpoveď: Aj keď je možné hliník pomerne jednoducho spájať s inými kovmi lepením alebo mechanickým spájaním, pri oblúkovom zváraní hliníka s inými kovmi, ako napríklad oceľou, je potrebné použiť osobitné techniky. Pri priamom oblúkovom zváraní kovov, napríklad ocele, medi, horčíka alebo ...

Čítajte viac

Štyri kroky pri výber správnej dýzy

Vyberte jednodielnu alebo dvojdielnu dýzu: Acetylén – vždy jednodielna dýza. Iné plyny – dvojdielne dýzy poskytujú pri normálnom rezaní vyšší výkon. Jednodielna dýza predlžuje životnosť tam, kde dochádza k veľmi vysokému zahriatiu. Vyberte rad: Dýzy radu OXWELD® 1500 – CW-23, CW-400 a CW-500 Rezacie nástavce C-32, C-66, C-77 a C-97 Ručné rezacie horáky Rezacie horáky pre všetky zariadenia Dýzy radu PUROX® 4200 – CW-200, CW-250 a CW-300 Rezacie nástavce typu „E“ a ručné rezacie horáky C-84 Vyberte kapacitu predhriatia: Voľba dýzy závisí od kapacity predhriatia. Oceľ pokrytá hrdzou a okovinami, rovnako ako rezanie pod uhlom, vyžaduje veľké predhriatie. Vyberte veľkosť: Vyberte veľkosť zodpovedajúcu ...

Vyberte jednodielnu alebo dvojdielnu dýzu: Acetylén – vždy jednodielna dýza. Iné plyny – dvojdielne dýzy poskytujú pri normálnom rezaní vyšší výkon. Jednodielna dýza predlžuje životnosť tam, kde dochádza k veľmi vysokému zahriatiu. Vyberte rad: Dýzy radu OXWELD® 1500 – CW-23, CW-400 a CW-500 Rezacie nástavce C-32, C-66, C-77 a C-97 Ručné rezacie ...

Čítajte viac

Riešenie problémov s kvalitou plazmového rezu

Úvod Kvalitu plazmového rezu – rovnako ako akékoľvek iné procesy rezania – ovplyvňuje mnoho faktorov. Patria medzi ne napríklad:

Typ horáka Poloha horáka Stav spotrebného materiálu Napätie oblúka alebo výška rezu Typ plynu Čistota plynu Tlak a tok plynu Hrúbka materiálu Zloženie materiálu Stav povrchu Rezací prúd Veľkosť otvoru dýzy Rýchlosť rezania (t. j. rýchlosť pohybu stroja) Väčšina týchto faktorov navzájom súvisí. To znamená, že ak zmeníte jeden, bude to mať vplyv na ostatné. Niekedy môže byť náročné nájsť riešenie problémov s kvalitou rezu. Nasledujúce informácie preto poskytujú bežné riešenia niektorých typických problémov s kvalitou rezu. Začnime najdôležitejším ...

Úvod Kvalitu plazmového rezu – rovnako ako akékoľvek iné procesy rezania – ovplyvňuje mnoho faktorov. Patria medzi ne napríklad:

Typ horáka Poloha horáka Stav spotrebného materiálu Napätie oblúka alebo výška rezu Typ plynu Čistota plynu Tlak a tok plynu Hrúbka materiálu Zloženie materiálu Stav povrchu Rezací prúd Veľkosť otvoru ...

Čítajte viac

Aký je najlepší spôsob rezania oceľových platní?

Kyslík, plazma, laser alebo vodný lúč Existuje mnoho spôsobov rezania platní z mäkkej ocele. Niektoré z nich sú vhodné na automatizáciu, iné nie. Niektoré sa hodia na rezanie tenších platní, iné na rezanie hrubších. Niektoré sú pomalé a iné sú rýchle. Niektoré sú finančne nenáročné, iné sú nákladné. A niektoré sú presné a iné nie. Tento článok sa stručne venuje štyrom hlavným spôsobom používaným v tvarovacích rezacích strojoch CNC, porovnáva silné a slabé stránky jednotlivých procesov a nakoniec uvádza niekoľko kritérií, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa, ktorý proces je pre vás najvhodnejší. Rezanie kyslíkom Rezanie kyslíkovým horákom alebo rezanie plameňom je zďaleka najstarší rezací proces, ...

Kyslík, plazma, laser alebo vodný lúč Existuje mnoho spôsobov rezania platní z mäkkej ocele. Niektoré z nich sú vhodné na automatizáciu, iné nie. Niektoré sa hodia na rezanie tenších platní, iné na rezanie hrubších. Niektoré sú pomalé a iné sú rýchle. Niektoré sú finančne nenáročné, iné sú nákladné. A niektoré sú presné a iné nie. Tento článok sa ...

Čítajte viac


Komunita

Pridajte sa ku komunite spoločnosti ESAB. Udržujte kontakt so spoločnosťou ESAB na sieťach Facebook, YouTube a Twitter a získavajte informácie o najnovších udalostiach. Pozrite sa na naše propagačné akcie, fotografie, videá a mnoho ďalšieho. Spojte a spriateľte sa s inými fanúšikmi alebo diskutujte o najnovších správach a novinkách.


Školenia

V spoločnosti ESAB veríme, že výnimočné výsledky môžeme dosiahnuť, iba ak budeme podporovať naše produkty a služby najkvalitnejším vzdelávaním. Naše školiace programy zahŕňajú široký rozsah možností, ktoré ponúkajú príležitosť na zvýšenie vedomostí o strojových zariadeniach, bezpečných postupoch pri prevádzke a maximalizácii produktivity pri práci so strojmi. Naše ponuky kurzov kombinujú školenia vedené inštruktormi s praktickými školeniami a zahŕňajú aj programy prispôsobené pre obsluhu zariadení a pre servisných technikov. Moderné školiace priestory spoločnosti ESAB ponúkajú najlepšie vzdelávacie prostredie a využitie najmodernejšej počítačovej techniky.

Prehľady kurzov a podrobnosti o ponúkaných školeniach nájdete v našom kalendári školení.


x
x

x

Loading..