Predchádzajúci
Nasledujúci

Odtavovacie stykové zváranie (Flash Butt Welding - FBW)

Metóda odtavovacieho stykového zvárania sa používa v mnohých rôznych aplikáciách pre jej produktivitu a spoľahlivosť pri dosahovaní pevných a celistvých zváracích výsledkov.

Odtavovacie stykové zváranie je jedným z odporových zváracích procesov v ktorom ohrev dielov potrebný na ich zvarenie vzniká na elektrickom odpore samotných dielov.

Zvarky sa dotýkajú čelnými plochami. Všeobecne platí, že odtavovacie stykové zváranie (FBW) sa delí na fázy prvého odtavovania, predhrevu, vlastného odtavovania a stláčania. Prvé odtavovanie slúži na zarovnanie kontaktných plôch v prípade, že nie sú pararelné. Predhrev sa vykonáva pri nízkom zváracom tlaku. Keď je zvárací spoj zahriaty na určitú teplotu, začne sa vlastné odtavovanie. Časť materiálú kontaktných plôch sa pritom odstráni, takže plochy sú čisté a vysoko zohriate. Po skončení fáze odtavovania sa začne stláčanie, ktoré veľkou silou stlačí zohriate povrchy dokopy a vytvorí dobrý spoj.

Stiahnuť brožúru:


tmp
x

x

Loading..