Predchádzajúci
Nasledujúci

Zváranie laserovým lúčom (LBW)

Predchádzajúci Nasledujúci

Hybridné zváranie laserom ponúka výrobcom príležitosť dosiahnuť v porovnaní s konvenčnými procesmi zvárania veľké zlepšenia v produktivite a kvalite.  Metódou HLAW je možné zvárať tenké materiály 3 až 5-krát vyššou rýchlosťou ako pri MIG/MAG (GMAW) a až desaťkrát vyššou rýchlosťou ako pri TIG (GTAW) s tepelným príkonom, zníženým o 80-90%. To znamená že tenké plechy a ploché výrobky sa môžu zvárať nielen rýchlo, ale i s výrazne nižšími deformáciami, čo znižuje alebo odstraňuje výrobné náklady.

Hybrio™- adaptívny system riadenia procesu

Adaptívny riadiaci systém s uzatvorenou sľučkou, patentovaný spoločnosťou ESAB, sleduje v reálnom čase zvarové spoje a modifikuje proces vzhľadom na zvarové medzery a neprasnosti zostavenia. Je schopný merať hĺbku prievaru laseru, a aktívne ju riadi v rámci povolených tolerancií.  Zdokonalené riadenie novej generácie rozširuje výkonové možnosti pätnásobne v porovnaní s hybridným laserovým zváraním s konvenčným ovládaním.  Detekciou prostredia, miesta zvaru a presnosti zostavenia spájaných častí umožňuje prispôsobenie procesu v reálnom čase za účelom zabezpečenia vysokej zváracej kvality v širokom rozsahu podmienok. Tento prielom v ovládaní zvárania umožňuje použitie hybridného zvárania na rozmerných a zložitých konštrukciách bez nadmernej závislosti na veľmi drahej predpríprave, obrábaní a prípravkoch.

Pevnolátkové lasery

Pevnolátkové laseryESAB používa na hybridné zváranie výhradne moderné pevnolátkové laserové rezonátory. Tieto nové lasery majú vysokú energetickú účinnosť, nespotrebúvajú žiadne laserové plyny a majú dlhú životnosť. Vzhľadom na vlnovú dĺžku, ktoré tieto lasery produkujú, na rozdiel od starších CO2 laserov, nie sú na prívedenie lúča do pracovnej hlavy treba žiadne zrkadlá, šošovky či inú optiku. Používajú sa ohybné káble s optickým vláknom, ktoré dokážu dopraviť vysoko energetický lúč až do vzdialenosti 200 metrov bez výraznej straty energie či kvality. 

To umožňuje spoločnosti ESAB vyvíjať rad pružných zariadení ktoré sú vhodné do konvenčného prostredia prevádzok bez toho, aby sa musela chrániť citlivá optika a znášať s tým spojené náklady na mechanizáciu a údržbu.  Tieto lasery navyše dokážu smerovať energiu až cez šesť jednotlivých vlákien, čo umožňuje jedinému laseru napojenie na viacero samostatných pracovných buniek. 

Dotkyková obrazovka Hybrio™

Dotyková obrazovka rozhrania človek – stroj (HMI) na základe PC

Všetky hybridné zváracie systémy spoločnosti ESAB sú vybavené špičkovým rozhraním „človek stroj". Tento riadiaci systém na báze PC je veľmi jednoduchý na obsluhu a zjednodušuje úlohu vývoja a správy hybridného laserového zariadenia v prevádzkovom prostredí. Systém beží v troch rôznych režimoch: Operátor, inžinier a vývojár, v závislosti od toho, kto sa do systému prihlási.  Každý režim sa prezentuje inou úrovňou podrobností a riadenia hybridného procesu.

Ovládanie prístupu a nastavovania adaptívneho riadiaceho systému v reálnom čase je založené na základe známeho systému Windows. Takisto obsahuje sprievodcov „systémového experta", ktorí pomáhajú technikom s vývojom nových aplikácií hybridného zvárania. HMI napokon obsahuje modul zabezpečenia kvality, ktorý zbiera a reportuje skutočné parametre, kľúčové premenné a kvalitu zváracích výsledkov, ktoré sa použijú v SPC analýze zákazníka a záznamoch o kvalite. Tento modul je tiež schopný automaticky vytvárať záznamy o zváraní potrebné pre špecifikácie AWS, ISO a pre vlastné špecifikácie zákazníka.

Široký sortiment štandardných systémov

Široký sortiment štandardných systémovESAB teraz ponúka široký sortiment štandardných, modulárnych produkčných systémov, ktoré využívajú hybridný zvárací proces Hybrio™, od jednoduchých strojov na švové spoje až po zváračky rúr a potrubí. Tieto systémy dodávané na kľúč sú konfigurované tak, aby poskytli zákazníkom pripravené riešenie na zapracovanie do ich existujúcich prevádzok. ESBA tiež ponúka balík procesov Hybrio™ pre integrátorov. To poskytuje systémovým integrátorom a výrobcom výrobných strojov kompletné prevádzkyschopné hybridné zváracie riešenie, ktoré môžu zapracovať do ich ponúk účelových alebo špecializovaných výrobkov.  ESAB navyše ponúka kompletný balík hybridného laserového zváracieho procesu Hybrio™ našim robotickým systémovým integrátorom najvyššej úrovne na použitie vo flexibilných automatizovaných systémoch kdekoľvek tam, kde naši zákazníci vyžadujú od zváracieho riešenia výnimočne vysokú produktivitu a kvalitu.

x

x

Loading..