Predchádzajúci
Nasledujúci

Zváranie veží veterných turbín

Spoločnosť ESAB sa zaoberá zváraním veží veterných turbín od samého začiatku. Reagovala na stále rastúce požiadavky až do momentu, v ktorom sa nachádzame dnes, kedy väčšina veterných elektrární v prevádzke na svete bola vyrobená s použitím technológie ESAB.

Spolupracujeme s výrobcami na celom svete pri výrobe veží veterných turbín, základových plošín a prechodových kusov,  pre prevádzku na pevnine, off-shore či v Arktíde.

Rozsah našich služieb siaha od rekonštrukcie existujúcich výrobných zariadení až po dodávku na kľúč projektov na zelenej lúke - s vysokoproduktívnymi riešeniami pre každú etapu vášho výrobného procesu.

Veže veterných turbín sa vyrábajú skladaním a obvodovým zváraním zvonku aj znútra jednotlivých krúžkov. Krúžky sa vyrábajú z plechu, ktorý sa prirezáva na mieru, tvaruje, stehuje a zvára pozdĺžnym zvarom. 

Solídne, opakovateľné výsledky zvárania vyžadujú vysokú úroveň automatizácie. Komplexný zvárací proces si vyžaduje komplexný systém špecializovaných komponentov, ktoré sú všetky optimalizované na príslušnú funkciu.

ESAB dokáže riešiť každú zváraciu požiadavku pri výrobe veží veterných turbín.

x
x

x

Loading..