This site uses cookies and other tracking technologies to provide you with our services, enhance the performance and functionality of our services, analyze the use of our products and services, and assist with our advertising and marketing efforts.

Policy Pravidlá cookie   Ochrana osobných údajov

Predchádzajúci
Nasledujúci

Trecie premiešavacie zváranie (FSW)

Metóda premiešavacieho trecieho zvárania (FSW) sa používa najmä na zváranie zliatin hliníka a medi bez natavenia.  Túto metódu vyvinul TWI v roku 1992 so spoločnosťou ESAB ako hlavným sponzorom. Spoje majú štruktúru podobnú základnému materiálu a minimálnu deformáciu. Hrúbky materiálu aj nad 50 mm (2") sa zvárajú na jeden priechod.

 

Thumbnail image

Nosiče a manipulátory

Nosiče pracovnej hlavy.

Čítajte viac


Thumbnail image

Riadiace systémy

Široký rozsah od digitálnych ovládačov po systémy založené na PLC/PC ovládaní.

Čítajte viac


Čítajte viac:

Riešenie postupov FSW

Trecie premiešavacie zváranie (FSW)
x
x

x

Loading..