This site uses cookies and other tracking technologies to provide you with our services, enhance the performance and functionality of our services, analyze the use of our products and services, and assist with our advertising and marketing efforts.

Policy Pravidlá cookie   Ochrana osobných údajov

Naše aktivity

Spoločnosť ESAB je popredný svetový výrobca zariadení a materiálu na zváranie a rezanie. Naše inovačné zariadenia a riešenia rozšírené po celom svete vyvíjame so zreteľom na požiadavky zákazníkov a vyrábame s využitím našich najlepších znalostí a dlhodobej tradície špičkového svetového lídra v odvetví.

Značka ESAB je synonymom špičkových znalostí v nasledujúcich oblastiach:

 • Ručné zváracie a rezacie zariadenia
 • Prídavné materiály
 • Automatizácia zvárania
 • Mechanizované rezacie systémy

Neustály rozvoj metód, materiálov a know-how v jednotlivých oblastiach riadime tak, aby odpovedal na výzvy, ktoré predstavuje rozmanitosť priemyselných odvetví, ktorým slúžime. Spoločnosť ESAB organizuje svoje aktivity tak, aby poskytovala účinné, vysokoproduktívne riešenia, ktoré budú v každom obchodnom segmente spĺňať požiadavky zákazníkov a prekračovať ich očakávania.

ESAB ponúka špičkové svetové produkty a riešenia takmer pre všetky procesy a činnosti zvárania a rezania. Slúžime priemyselným odvetviam, ktoré slúžia celému svetu, napríklad:

 • Automobilový priemysel
 • Hlavná výroba a občianska výstavba
 • Výroba potrubí
 • Valcovne potrubí
 • Výroba energie
 • Spracovateľský priemysel
 • Opravy a údržba
 • Stavba lodí a pobrežný priemysel
 • Preprava a mobilné strojné zariadenia

Skupinu ESAB vlastní spoločnosť Colfax Corporation. Sto rokov od svojho založenia slúži spoločnosť ESAB trhom po celom svete. Skupina je rozšírená v regiónoch Európy, Severnej Ameriky, Južnej Ameriky, Ázie/Pacifiku a Indie.

Spoločnosť ESAB ja zastúpená takmer v každej krajine prostredníctvom dcérskych spoločností alebo obchodných zastúpení.

Spoločnosť ESAB pôsobí takmer vo všetkých krajinách na svete. Má viac než 8700 zamestnancov a výrobné zariadenia na 4 kontinentoch.

Naše aktivity
x
x

x

Loading..