This site uses cookies and other tracking technologies to provide you with our services, enhance the performance and functionality of our services, analyze the use of our products and services, and assist with our advertising and marketing efforts.

Policy Pravidlá cookie   Ochrana osobných údajov

Bezpečnosť a životné prostredie

Spoločnosť ESAB dôsledne dbá o ochranu a zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých pracovníkov a životného prostredia. Neustále sa usilujeme o zlepšovanie našich environmentálnych, sociálnych a hospodárskych výsledkov.

ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 Certification

Bezpečnosť a životné prostredie

Úsilie o bezpečnosť

Pri zváracom procese majú otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zásadný význam. Usilujeme sa o svet, v ktorom nebudú existovať pracovné úrazy našich zamestnancov ani pracovníkov používajúcich naše produkty.

Ohľaduplnosť k životnému prostrediu

Udržateľný rozvoj znamená uspokojovanie ľudských potrieb tak, aby to neobmedzilo ďalšie generácie. Ako svetový líder v tomto odvetví si uvedomujeme našu zodpovednosť za zvyšovanie udržateľnosti našich procesov a produktov.

x
x

x

Loading..