This site uses cookies and other tracking technologies to provide you with our services, enhance the performance and functionality of our services, analyze the use of our products and services, and assist with our advertising and marketing efforts.

Policy Pravidlá cookie   Ochrana osobných údajov

O spoločnosti ESAB

Naše aktivity

Spoločnosť ESAB je popredný svetový výrobca zariadení a materiálu na zváranie a rezanie. Naše inovačné zariadenia a riešenia rozšírené po celom svete vyvíjame so zreteľom na požiadavky zákazníkov a vyrábame s využitím našich najlepších znalostí a dlhodobej tradície špičkového svetového lídra v odvetví.

Vízie a hodnoty

Za úspechom a duchom našej spoločnosti stoja vízie a jasné hodnoty, ktoré vyznávame. Spoločnosť ESAB napĺňa svoje hodnoty v rámci skupiny Colfax. Naše vízie a hodnoty nám pomáhajú pri strategickom rozhodovaní, prideľovaní zdrojov a každodenných rozhodnutiach.


Celosvetové zastúpenie

Spoločnosť ESAB pôsobí takmer vo všetkých krajinách na svete. Má viac než 8700 zamestnancov a výrobné zariadenia na 4 kontinentoch.


História

História spoločnosti ESAB je históriou zvárania. V roku 1904 vyvinul Oscar Kjellberg prvú zváraciu elektródu a založil spoločnosť, ktorej inovačné a nekompromisné prístupy stáli za históriou samotného zvárania.


Bezpečnosť a životné prostredie

Spoločnosť ESAB dôsledne dbá o ochranu a zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých pracovníkov a životného prostredia. Neustále sa usilujeme o zlepšovanie našich environmentálnych, sociálnych a hospodárskych výsledkov.

DOWNLOAD ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 Certification

Pracovné príležitosti

Spoločnosť ESAB môže byť hrdá na to, že je vynikajúcim miestom na začatie alebo pokračovanie kariéry v odvetví spracovateľského priemyslu. Vďaka prítomnosti po celom svete je ESAB celosvetovo pôsobiacou spoločnosťou s bohatou históriou popredného predstaviteľa tohto odvetvia.

x
x

x

Loading..