This site uses cookies and other tracking technologies to provide you with our services, enhance the performance and functionality of our services, analyze the use of our products and services, and assist with our advertising and marketing efforts.

Policy Pravidlá cookie   Ochrana osobných údajov

Pracovné príležitosti

Spoločnosť ESAB Welding and Cutting Products môže byť hrdá na to, že je vynikajúcim miestom na začatie alebo pokračovanie kariéry v odvetví spracovateľského priemyslu. Vďaka prítomnosti po celom svete je ESAB celosvetovo pôsobiacou spoločnosťou s bohatou históriou popredného predstaviteľa tohto odvetvia. Spoločnosť ESAB poskytuje priestor na zlepšovanie, spoľahlivú pracovnú atmosféru, nadštandardné odmeny a omnoho viac.

V rámci spoločnosti ESAB existuje mnoho kariérnych príležitostí vo veľmi rozmanitých pozíciách. Presadzujeme silnú kultúru zameranú na zákazníka a neustále hľadáme pracovníkov, ktorí budú prínosom pre našu spoločnosť a produkty a služby, ktoré ponúkame.

Zobraziť pracovné ponuky

Spoločnosť ESAB je zamestnávateľ uplatňujúci zásady rovnocenného zamestnávania/pozitívnej diskriminácie, a preto pri zamestnávaní a personálnych zásadách a postupoch nediskriminuje na základe rasy, etnického pôvodu, náboženstva, národnosti, pôvodu, pohlavia, sexuálnej orientácie, rodinného stavu, statusu veterána, zdravotného postihnutia alebo veku.

Pracovné príležitosti

Aké to je pracovať v spoločnosti ESAB

Naším najcennejším zdrojom sú tímovo orientovaní pracovníci, preto sa neustále usilujeme získavať, rozvíjať a udržať si tie najlepšie talenty. Vytvoriť správny tím a poskytnúť mu správne pracovné podmienky, v ktorých bude môcť vytvárať riešenia, ktoré pomôžu našim zákazníkom – to je výhra aj pre našu spoločnosť.

V spoločnosti ESAB nájdete multikultúrne prostredie, ktoré oceňuje nápady, odmeňuje iniciatívu a podporuje aktívny prístup na pracovisku aj v rámci komunity. Získate takmer neobmedzené možnosti na vzdelávanie, spoluprácu a dosahovanie svojich cieľov.

x
x

x

Loading..